Speedy Gonzales Tour

Pravidla

Systém turnaje

 • Přihlášení hráči budou rozlosování do pavouka v systému challonge dle svého počtu ELO bodů v době začátku turnaje (01.03.2018).
 • Pavouk ve formátu double elimination - po hlasování hráčů pouze na 1 vítěznou mapu, pokud se hráči v daném kole nedomluví jinak.
 • Finále losers Bracket a velké finále se bude hrát na 2 vítězné zápasy.
 • Ve velkém finále má postupující z winners bracketu v první mapě výhodu spočívající v tom, že vybírá první barvu a následně může soupeři zakázat 3 města a 3 hrdiny.

Povinná pravidla

 • Časový limit: 1 minuta.
 • Odehrané hry se ukládají bez zbytečného odkladu po jejich ukončení s vyznačením textu „Speedy Gonzales“ do komentáře. Soupeř je povinen hru potvrdit bez zbytečného odkladu.

Nepovinná pravidla platící, pokud se hráči výslovně nedohodnou jinak

Nastavení hry:
 • Hraje se datadisk Horn of the Abyss ve své aktuální verzi s HD+ modem s aktivovanými simultánními tahy.
 • Mapa: random M s pozdemím, template random mapy 4sm3i, voda žádná, neutrálové strong, povoleny všechny cesty.
 • Obtížnost: expert (160%)
 • Tournament rules - vypnuto.
 • Hráči mohou kdykoliv požádat o přerušení simultánních tahů. V tom případě hráči dokončí aktuální tah, v kterém po načtení hry není dovoleno cokoli měnit. Výjimkou je uplatnění následujícího pravidla.
 • V případě, že modrý hráč neměl v simultánním tahu možnost reagovat na tah červeného, může požádat o restart svého dne. Při restartu dne může modrý hráč změnit jen tu část svého tahu, která bezprostředně souvisí s jeho reakcí na tah červeného hráče.
 • Před spuštěním hry si mohou hráči nastavit heslo, aby nedošlo k možnému zneužití savů před ukončením hry. Po hře je hráč povinen na požádání své heslo poskytnout rozhodčímu turnaje z důvodu případné kontroly fair play.
Výběr měst a hrdinů:
 • Hráč s nižším aktuálním ELO vybírá první barvu. Následující hru se barvy střídají.
 • Červený hráč vybírá město jako první. Modrý hráč červenému nejprve zakáže výběr jednoho startovního města. Po výběru startovního města, modrý hráč červenému zakáže používání jednoho hrdiny. Tento zakázaný hrdina se v průběhu hry nesmí účastnit plánované bitvy se soupeřem, při které by měl při sobě více než cca 50% celkové armády hráče.
 • Volba startovního města a hrdiny modrého hráče probíhá stejným způsobem.
 • Příklad: Modrý hráč zakazuje červenému Rampart, červený hráč volí jako startovní město Castle, modrý hráč zakazuje červenému používání Solmyra. Výsledek: červený hráč nemůže využít Solmyra jako hlavního hrdinu ani v případě, že by jej v průběhu hry nakoupil v Taverně.
 • Příklad 2: Modrý hráč zakazuje červenému Dungeon, červený hráč volí jako startovní město Conflux, modrý hráč zakazuje červenému používání Grindana. Výsledek: červený hráč stále může využít Grindana jako startovního hrdinu, avšak nemůže se s ním účastnit plánované bitvy. To nemění nic na tom, že Grindan může být s jakýmkoli množstvím armády napaden soupeřem.
Přerušení hry:
 • V případě, že je nutné hru přerušit, hráč pokud možno kompletně dokončí svůj tah.
 • Za splnění výše uvedené podmínky hráči načítají již dokončený tah (např. autosave), v kterém není dovoleno cokoli měnit.
 • V případě náhlého odchodu hráče ze hry, např. vlivem technické chyby, či přerušení připojení k internetu, je tento hráč na požádání soupeře povinen ihned zaslat savy rozhodčímu, včetně aktuálního save „battle.gm2.“ Za tímto účelem je třeba mít v HD_Launcheru zaškrtnuto „save before each battle“ a „save all days (for tournaments)“
Omezení hry:
 • Pravidlo monsters (Fight Misplaced Guards) na předměty i cesty.
 • Hráč nesmí pomocí diplomacie přijmout žádné neutrální jednotky do své armády.
 • Je zakázáno postavit svatostánek grálu.
 • Kouzlo Dimenzní brána je možno užít pouze 1x za den.
 • Ve stejném městě jako je startovní město hráče nesmí hráč nakoupit bojovníky vyššího než 3. stupně. To neplatí, přijde-li hráč o své startovní město.

Reklamace mapy

 • Hráč má nárok na jeden restart mapy v průběhu prvních dvou herních dnů bez udání důvodu.
 • V případě, že hráč již vyčerpal svůj restart mapy a nová mapa je pro jeho herní pozici nehratelná, přičemž soupeř nesouhlasí s dalším restartem mapy, hráči bez zbytečného odkladu zašlou mapu k posouzení rozhodčím turnaje (H34D, maGe).

Kontumace neaktivních hráčů

 • Pokud určitý zápas není odehrán v přiměřeném termínu a zjevně prodlužuje trvání celého turnaje, je udělena hráčům kontumační prohra.
 • V případě že je jeden hráč aktivní a jeho soupeř není k sehnání, udělí se kontumační prohra jen neaktivnímu hráči.
 • Po první kontumaci v horní části pavouka (winners bracket) se hráč přesouvá do spodní části pavouka (losers bracket), odkud může pokračovat.

Ceny turnaje

  1. místo - 500,- Kč

Přihlášky

 • Přihlášky pište do diskuse, sekce turnaje na webu ligy, anebo organizátorovi turnaje (H34D) na Skype, či e-mail.
 • Pro přihlášení do turnaje musíte být registrovaní v lize.
 • Konec přihlášek a začátek turnaje je plánovan na 01.03.2018.

Přihlášení hráči hlavního turnaje

1. H34D
2. Houhou (odhlášen)
2. Liut
3. Tornádo
4. Naoblaku
5. Lord Slayer
6. ssgsd
7. Skalimse
8. Jirkahron
9. Pagi
10. Pepix
11. maGe
12. TomikuS
13. Bonca
14. Lord.Alex
15. Twister

Nasazení do pavouka dle ELO k 01.03.2018

1. H34D (2247)
2. Tornádo (2184)
3. maGe (2104)
4. Bonca(2069)
5. Pagi (1937)
6. Lord.Alex (1892)
7. Twister (1829)
8. Pepix (1821)
9. ssgsd (1736)
10. Skalimse (1720)
11. Naoblaku (1701)
12. Jirkahron (1685)
13. Lord Slayer (1659)
14. TomikuS (1471)
15. Liut (1437)

Odkaz na pavouka živě: http://challonge.com/8an7lw05

Velké finále

maGe maGe
1:0, 2:0
Pepix

Winners bracket

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Vítěz WB
H34D H34D
H34D
1:0
Bonca
0:1
maGe
0:1
- free win -
Pepix Pepix
1:0
ssgsd
Bonca Bonca
1:0
Bonca
1:0
Lord Slayer
Pagi Pagi
kontumace
Jirkahron
Tornádo Tornádo
1:0
Twister
0:1, 0:2
maGe
0:1
Liut
Twister Twister
1:0, 1:1, 2:1
Skalimse
maGe maGe
1:0
maGe
1:0
TomikuS
Lord.Alex Naoblaku
0:1
Naoblaku


Losers Bracket

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Vítěz LB
- free win - Naoblaku
ssgsd
0:1
H34D H34D
1:0
Bonca
Pepix
1:0, 1:1, 1:2

ssgsd ssgsd
Lord Slayer Tornádo Tornádo
1:0
Tornádo
0:1
Jirkahron Lord Slayer 0:1
Liut Pagi Skalimse
0:1, 0:2
Twister
Pepix
0:1
Pepix
0:1
Skalimse Skalimse 0:1, 0:2
TomikuS Pepix
Pepix
1:0
Pepix
0:1
Lord.Alex TomikuS 1:0