Pravidla

Registrace a účast v lize

Do ligy se může zaregistrovat kdokoliv, bez jakýchkoliv podmínek. Jediné omezení je, že každý hráč se smí zaregistrovat jen jednou. Registrace i členství v lize jsou bezplatné. Herní aktvita je zcela libovolná, je jedno jestli budete hrát každý den, dvakrát do roka, nebo vůbec nikdy. Z odehraných her se tvoří statistiky a hráči se tak sami postupně profilují.


Ligové hry

Do ligy se počítají jen duely, čili hry 1 vs 1. Každá hra má právě jednoho vítěze a jednoho poraženého, remízy neexistují. Pokud se z nějakého závažného důvodu nedá rozhodnout o vítězi, hra se nehlásí. Hrát se mohou mpy s libovolnými parametry, na kterých se musí hráči domluvit předem. Hráči se také musí předem domluvit, kolik času mohou hře věnovat. Nedomluvený odchod uprostřed hry znamená kontumační prohru!

Při hře je zakázáno:

  • analyzovat rozehranou mapu prostřednictvím příslušného h3m souboru
  • analyzovat rozehranou hru prostřednictvím příslušného save souboru
  • zdržovat
  • jakkoliv jinak podvádět
Kterýkoliv z těchto zákazů se nemusí dodržovat, pokud se na tom hráči předem výslovně dohodnou. Stejně tak se mohou hráči dohodnout na nějakém vlastním omezení nebo pravidle. (bez cestovních kouzel, bez dračích utopií, restart v případě absence dřeva/kamení u hradu atp.) Možnost neregulérnosti však v tom přpadě berou na vlastní zodpovědnost.


Volitelná pravidla

Pravidla, na kterých se hráči mohou libovolně domluvit, ale vždy před začátkem hry.


Fight Misplaced Guard (známé jako Monsters)

  • Jakýkoliv objekt na mapě(artefakt, vězení, knihovna, svitek...), který je hlídaný neutrálem, se smí sebrat/navštívit až po poražení neutrála. Neutrální hlídka se považuje za hlídající daný objekt, pokud od něj stojí 1, 2 nebo 3 políčka jakýmkoliv směrem.
  • Pokud průchod do jiné části mapy hlídá neutrální hlídka, tak se smí obejít jedině ve vzálenosti větší než 3 políčka od ní. (to znamená, že k hlídce se chováme, jako by měla dosah 3 políčka místo 1) Toto pravidlo nebrání v přeletu do jiné části mapy pomocí kouzel/artefaktů.
  • Pokud je objekt/průchod hlídán dvěma a více bojovníky zároveň, tak stačí porazit jednoho. Pozor! Toto platí pouze pokud obě hlídky evidentně patří k danému objektu/průhodu. Nemůžete se vymluvit, že pro sebrání meče práva nemusíte porazit archanděly, když jste už porazili kostlivce, kteří náhodou stáli o 3 políčka vedle :-)
  • Je zakázáno sbírat pandořiny skříňky a artefakty jiného než 1. stupně, které jsou úplně nehlídané.


Grál

Je zakázáno postavit svatostánek grálu.


Diplomacie

  • Hráč si nesmí při přechodu na vyšší úroveň vybrat diplomacii, pokud má jinou možnost.
  • Pokud se jakýmkoliv způsobem stane, že hráčův hrdina má diplomacii, nesmí tento hrdina přijímat neutrální hlídky do své armády.


Hlášení výsledků her

Po každé hře dvou zaregistrovaných hráčů má vítěz právo nahlásit své vítěství v oddílu záznamy her. Poražený má povinnost svou prohru potvrdit bez zbytečného odkladu na tomtéž místě. Případné spory řeší rozhodčí. Po potvrzení hry od obou soupeřů se výsledek okamžitě automaticky započítá do statistik.


Závěrem

Tato pravidla nejsou dokonalá a nechávají volnost zdravému lidskému rozumu. Takže se chovejte slušně a vše bude OK. ;)